grupa wyszechradzka

Współpraca regionalna Polski z krajami Grupy Wyszehradzkiej – Korzyści i wyzwania

Grupa Wyszehradzka, znana również jako V4, skupia cztery kraje Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Grupa została założona w 1991 roku w celu wzmacniania współpracy politycznej, kulturalnej i ekonomicznej. W tym artykule przyjrzymy się korzyściom i wyzwaniom wynikającym z tej współpracy dla Polski. Korzyści z Współpracy w Ramach Grupy Wyszehradzkiej Wzmacnianie Pozycji na Arenie …

Kobiety w polityce

Rola kobiet w polskiej polityce – Historia, obecność i perspektywy

Początki w XX Wieku W Polsce, prawa wyborcze dla kobiet zostały wprowadzone w 1918 roku, zaraz po odzyskaniu niepodległości. W okresie międzywojennym kilka kobiet zasiadało w parlamencie, jednak ich udział był stosunkowo niski. Nie można jednak zapominać o postaciach takich jak Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska czy Zofia Moraczewska, które jako posłanki wnieśli swój wkład w …

przemiany w polityce

Przemiany polskiego systemu partyjnego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Polska Scena Polityczna w Dynamicznej Zmianie Polski system partyjny odznacza się dynamicznymi przemianami, które wywarły wpływ na kształtowanie się polityki krajowej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat obserwowaliśmy zarówno pojawienie się nowych partii, jak i transformacje wewnątrz istniejących ugrupowań. Ten artykuł przedstawia najważniejsze zmiany w polskim systemie partyjnym od początku XXI wieku. Wspomniane przemiany są częścią …

social media w polityce

Wpływ Mediów Społecznościowych na Kształtowanie Opinii Publicznej w Polskiej Polityce

Wstęp – Ewolucja Komunikacji w Polityce W ciągu ostatnich dekad, media społecznościowe zyskały na popularności jako narzędzia komunikacji. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, politycy, partie polityczne oraz obywatele coraz częściej korzystają z tych platform do wyrażania swoich opinii i prowadzenia dyskusji na tematy polityczne. Rola Mediów Społecznościowych w Polityce Media społecznościowe, takie jak …

Trendy w polityce

Trendy w Europejskiej Polityce Klimatycznej a Stanowisko Polski

Wprowadzenie – Europa Dąży do Zielonej Przemiany W ostatnich latach, Europa postawiła sobie za cel przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez szeroko zakrojone działania i inicjatywy. Europejski Zielony Ład (European Green Deal), wprowadzony przez Komisję Europejską w 2019 roku, stanowi centralny element tej strategii. Jego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Ambitne Cele …